FANDOM


Heruamin
O Wielki Panie Karnifie
Czy me cierpienie jest nieskończone?
Czyżby ból mój był za mały?
Gardze życiem takim
Ginę cicho płacząc
Ja elfem już nie jestem
Tylko rzeczą
Jestem tym czym mówi ten co się odwrócił
Akej Wielki, Chwalebny
Co nawet nic nie mówi
Tylko pokazuje mnie to wszystko
Całą krew i zło co nastąpi
A prorok czuje ból tego co zginie
Rozrywanie dusz
Cierpienie tysiąca

Ból tych stworzeń umarłych
Czemu Karnifie?
Po co ja stworzona?
Co ja mam okazać?
Śmierć okropną mam przeżywać?
Po to me stworzenie nieśmiertelne?
Ja elfem już nie jestem
Nie dumna jestem
Smutna za to i krwawiąca
Lecz nie zginę, gdyż nie mogę
Ostrze noża mnie nie dotknie
Grot strzały mnie nie muśnie
Magia nigdy nie skaleczy
Żal mnie przepełnia
Niech mnie ktoś uwolni
Niech mnie mój stwórca wybawi
Z Podpory w stworzenie się zmieni
I zbawi mnie z męczarni
Ja wiem, że żałuje Karnif mnie
Akej uwięził mnie dla się
A ja męczarnie cierpie
Ratuj mnie Karnifie!
Ratuj dziecko swe

                                                                                586 rok po Uciszeniu, Lament Prorokini Umiyi