FANDOM


Oddech powstał

Smoki radę

Co tu robić?

Amin każe

Oddech tylko Łowce dręczy

Mówił

Ważne!

Co tu robić?

Smok się pyta

Jeden myślał

Myślał sobie

Katon zwany

Ogniem władał z siłą wielką

Myślał też z wiedzą niemałą

A co wymyślił?

Każdy wie

Kraj wulkanów i jaszczury w nim

Jak Amin z łuski Smoki począł

Tak Katon z łuski jaszczury począł

I nie działał wbrew Aminowi

Bo jaszczury z Katonem w zmowie

Do zagłady Sasyna

Jak Sasyn Półsmoki, tak Katon jaszczury

I wojna do dziś trwa

A kraj Katona zamkniętą krainą jest

Katoner go zwą

On z ręki Amina namiestnikiem jego